Aлтернативно решаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате две възможности:

  • * Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални. Към платформата
  • * Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, който се явява орган с  оглед предвидените в ЗЗП разпоредби и правомощия. Към сайта на КЗП

Е-бюлетин

Запишете своя e-mail за нашия онлайн бюлетин и следете новите ни продукти и промоции първи. Въведете своя e-mail в полето по-долу.

Log in or create an account